μασχάλι

Μεταφράσεις

μασχάλι

axila, sobaco
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close