ματς

Μεταφράσεις

ματς

matchmatch (mats)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
αθλητισμός αγώνας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close