μαυλίζω

Μεταφράσεις

μαυλίζω

corrupt, debauch, seduce
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close