μαυροπίνακας

Μεταφράσεις

μαυροπίνακας

blackboard

μαυροπίνακας

tableau noir

μαυροπίνακας

سَبُّورَة

μαυροπίνακας

tabule

μαυροπίνακας

tavle

μαυροπίνακας

Tafel

μαυροπίνακας

pizarra, tablero

μαυροπίνακας

liitutaulu

μαυροπίνακας

školska ploča

μαυροπίνακας

lavagna

μαυροπίνακας

黒板

μαυροπίνακας

칠판

μαυροπίνακας

schoolbord

μαυροπίνακας

tavle

μαυροπίνακας

tablica

μαυροπίνακας

quadro preto, quadro-negro

μαυροπίνακας

классная доска

μαυροπίνακας

svart tavla

μαυροπίνακας

กระดานดำ

μαυροπίνακας

karatahta

μαυροπίνακας

bảng đen

μαυροπίνακας

黑板
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close