μαχητικός

Μεταφράσεις

μαχητικός

(maçiti'kos)

μαχητική

(maçiti'ci)

μαχητικό

combative (maçiti'ko)
επίθετο
δυναμικός μαχητική στάση μαχητικός άνθρωπος
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close