μαχμουρλής

Μεταφράσεις

μαχμουρλής

drowsy, sluggish
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close