μαύρη τρύπα

Μεταφράσεις

μαύρη τρύπα

black hole

μαύρη τρύπα

trou noir

μαύρη τρύπα

Schwarzes Loch
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close