μείωση(η)

Μεταφράσεις

μείωση(η)

abaissement
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close