μεγαλοποιώ

Μεταφράσεις

μεγαλοποιώ

magnify (meɣalopi'o)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
υπερβάλλω μεγαλοποιώ το πρόβλημα
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close