μεγαλοφυΐα

Μεταφράσεις

μεγαλοφυΐα

عَبْقَرِيّgéniusgeniGeniegeniusgenionerogéniegenijgenio天才천재geniegenigeniuszgénio, gênioгенийgeniอัจฉริยบุคคลdahithiên tài天才 (meɣalofi'ia)
ουσιαστικό θηλυκό
για πολύ έξυπνο άνθρωπο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close