μεγαλοφυής

(προωθήθηκε από μεγαλοφυές)
Μεταφράσεις

μεγαλοφυής

(meɣalofi'is) αρσενικό-θηλυκό

μεγαλοφυές

(meɣalofi'es) ουδέτερο
επίθετο
πολύ έξυπνος μεγαλοφυές σχέδιο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close