μεγαλοψυχία

Μεταφράσεις

μεγαλοψυχία

generosity
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close