μεγαλούπολη

Μεταφράσεις

μεγαλούπολη

megacity, megalopolismégalopole (meɣa'lupoli)
ουσιαστικό θηλυκό
μεγάλη πόλη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close