μεγαλόψυχος

(προωθήθηκε από μεγαλόψυχη)
Μεταφράσεις

μεγαλόψυχος

(meɣa'lopsixos)

μεγαλόψυχη

(meɣa'lopsiçi)

μεγαλόψυχο

magnanimous (meɣa'lopsixo)
επίθετο
γενναιόδωρος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close