μεγαλύτερος

(προωθήθηκε από μεγαλύτερη)
Μεταφράσεις

μεγαλύτερος

(meɣa'literos)

μεγαλύτερη

(meɣa'literi)

μεγαλύτερο

greater, greatest, larger, largest, senior, bigger, elderaîné, plus âgé, plus grandأَكْبَر, أَكْبَر سِنّاًstarší, většíældre, størreälterer, größermayorsuurempi, vanhempistariji, većimaggiore, più grandeより大きい, 年上の더 큰, 손위의groter, oudereldre, størrestarszy, większymaior, mais idoso, mais velhoбольший, старшийäldre, störreแก่กว่า, ใหญ่กว่าdaha büyük, daha yaşlılớn hơn, to hơn年长的, 更大的 (meɣa'litero)
επίθετο
πιο μεγάλος μεγάλος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close