μεγιστοποίηση

Μεταφράσεις

μεγιστοποίηση

maximization

μεγιστοποίηση

maximisation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close