μεγιστοποιώ

Μεταφράσεις

μεγιστοποιώ

maximize

μεγιστοποιώ

maximiser
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close