μεζούρα

Μεταφράσεις

μεζούρα

tape measuremesure (me'zura)
ουσιαστικό θηλυκό
μέτρο σε μορφή ταινίας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close