μεθόριος

Μεταφράσεις

μεθόριος

frontière, limite

μεθόριος

border
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close