μεθύλιο

Μεταφράσεις

μεθύλιο

methyl
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close