μεθύσι

Μεταφράσεις

μεθύσι

(me'θisi)
ουσιαστικό ουδέτερο
το να μεθάω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close