μεθύστακας

Μεταφράσεις

μεθύστακας

ivrogne

μεθύστακας

drunkard, lush
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close