μειονέκτημα

Μεταφράσεις

μειονέκτημα

disadvantage, drawback, demerit, shortcomingdéfaut, désavantage, inconvénientخَلَل, عَيْبnedostatek, nevýhodamangel, ulempeNachteil, Unzulänglichkeitdefecto, desventaja, inconvenientehaitta, vikanedostatakdifetto, svantaggio不利, 欠点단점, 불리nadeel, tekortkomingmangel, ulempeniekorzyść, wadadeficiência, desvantagem, falhaнедостатокnackdel, ofullkomlighetข้อเสีย, ข้อเสียเปรียบ, ข้อบกพร่องdezavantaj, eksiklik, engelkhiếm khuyết, mặt hạn chế, sự bất lợi劣势, 缺点 (mio'nektima)
ουσιαστικό ουδέτερο
ελάττωμα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close