μειονεκτικότητα

Μεταφράσεις

μειονεκτικότητα

infériorité
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close