μειοψηφία

Μεταφράσεις

μειοψηφία

minoritymalplimultominoritémindretalminoríasminoritetмалцинствоMinderheit少数民族mniejszościminderheidminoriamenšinaminoranza (miopsi'fia)
ουσιαστικό θηλυκό
μικρότερος αριθμός μελών συνόλου ανήκω στη μειοψηφία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close