μειωτέος

Μεταφράσεις

μειωτέος

minuend
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close