μειωτικός

Μεταφράσεις

μειωτικός

slighting
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close