μειώνομαι

Μεταφράσεις

μειώνομαι

diminuerdecrease, diminish, drop (mi'onome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close