μειώνώ

Μεταφράσεις

μειώνώ

abaisser
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close