μελάσα

Μεταφράσεις

μελάσα

melasa

μελάσα

sirup

μελάσα

Sirup

μελάσα

molasses, treacle

μελάσα

melaza

μελάσα

siirappi

μελάσα

mélasse

μελάσα

šećerni sirup

μελάσα

melassa

μελάσα

糖蜜

μελάσα

당밀

μελάσα

stroop

μελάσα

melasse

μελάσα

melasa

μελάσα

melaço

μελάσα

патока

μελάσα

melass

μελάσα

น้ำเชื่อม

μελάσα

melas

μελάσα

mật đường

μελάσα

糖蜜
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close