μελάτος

(προωθήθηκε από μελάτο)
Μεταφράσεις

μελάτος

(me'latos) αρσενικό

μελάτη

(me'lati) θηλυκό

μελάτο

(me'lato) ουδέτερο
επίθετο
ελαφρά βρασμένο αυγό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close