μελανιάζω

Μεταφράσεις

μελανιάζω

bruise (mela'ɲazo)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
σκουραίνω από σοκ μελανιάζω από το κρύο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close