μελετηρός

(προωθήθηκε από μελετηρό)
Μεταφράσεις

μελετηρός

(meleti'ros) αρσενικό

μελετηρή

(meleti'ri) θηλυκό

μελετηρό

(meleti'ro) ουδέτερο
επίθετο
που του αρέσει να μελετάει μελετηρός μαθητής
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close