μελετώ υπερβολικά

Μεταφράσεις

μελετώ υπερβολικά

يَعْمَلُ باجتِهاد

μελετώ υπερβολικά

biflovat

μελετώ υπερβολικά

terpe

μελετώ υπερβολικά

büffeln

μελετώ υπερβολικά

cram, swot

μελετώ υπερβολικά

empollar

μελετώ υπερβολικά

päntätä

μελετώ υπερβολικά

bûcher

μελετώ υπερβολικά

štrebati

μελετώ υπερβολικά

sgobbare

μελετώ υπερβολικά

ガリ勉する

μελετώ υπερβολικά

맹렬히 공부하다

μελετώ υπερβολικά

blokken

μελετώ υπερβολικά

pugge

μελετώ υπερβολικά

wkuć

μελετώ υπερβολικά

queimar as pestanas

μελετώ υπερβολικά

зубрить

μελετώ υπερβολικά

plugga

μελετώ υπερβολικά

เรียนอย่างหนัก

μελετώ υπερβολικά

ineklemek

μελετώ υπερβολικά

học miệt mài

μελετώ υπερβολικά

用功读书
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close