μεμβράνη

Μεταφράσεις

μεμβράνη

membrane (mem'vrani)
ουσιαστικό θηλυκό
λεπτό φύλλο μαλακού υλικού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close