μεμπτός

Μεταφράσεις

μεμπτός

reprehensible
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close