μεμψίμοιρος

Μεταφράσεις

μεμψίμοιρος

maudlin, querulous
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close