μεν

Αναζητήσεις σχετικές με μεν: δ, δε, ον, τ
Μεταφράσεις

μεν

(men)
σύνδεσμος
το ένα από δύο σκέλη Εγώ μεν συμφωνώ, αυτός όμως διαφωνεί.
για δυο αντίθετες πλευρές
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close