μενού

Μεταφράσεις

μενού

menu, cartemenuقَائِمَةُ الطَّعَامِmenumenuSpeisekartemenúruokalistajelovnikmenuメニュー메뉴menumenyjadłospiscardápio, menuменюmenyรายการอาหารmönüthực đơn菜单תפריטменю (me'nu)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
ο κατάλογος σε εστιατόριο ζητάω το μενού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close