μερικώς

Μεταφράσεις

μερικώς

partly
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close