μερισθεμα

Μεταφράσεις

μερισθεμα

méristème
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close