μεροληπτικός

Μεταφράσεις

μεροληπτικός

partial

μεροληπτικός

partisan
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close