μεροληψία

Μεταφράσεις

μεροληψία

partialité
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close