μερτικό

Μεταφράσεις

μερτικό

(merti'ko)
ουσιαστικό ουδέτερο
οικείο μερίδιο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close