μεσήλικας

Μεταφράσεις

μεσήλικας

middle-agedСреднего возраста中年中年中年MidaldrendeMedelålders중년meia-idadeבגיל העמידהmittleren Alters (me'silikas)
ουσιαστικό αρσενικό-θηλυκό
με ηλικίαανάμεσα σε νέο και ηλικιωμένο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close