μεσαίας τάξης

Μεταφράσεις

μεσαίας τάξης

střední třídy

μεσαίας τάξης

middelklasse-

μεσαίας τάξης

mittelständisch

μεσαίας τάξης

middle-class

μεσαίας τάξης

de clase media

μεσαίας τάξης

keskiluokkainen

μεσαίας τάξης

classe moyenne

μεσαίας τάξης

srednje klase

μεσαίας τάξης

borghese

μεσαίας τάξης

中流階級の

μεσαίας τάξης

중산 계급의

μεσαίας τάξης

burgerlijk

μεσαίας τάξης

middelklasse-

μεσαίας τάξης

z klasy średniej

μεσαίας τάξης

de classe média

μεσαίας τάξης

medelklass-

μεσαίας τάξης

ชนชั้นกลาง

μεσαίας τάξης

orta sınıf

μεσαίας τάξης

thuộc tầng lớp trung lưu

μεσαίας τάξης

中产阶级的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close