μεσημεριανό

Μεταφράσεις

μεσημεριανό

lunch
ουσιαστικό ουδέτερο
το γεύμα του μεσημεριού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close