μεσιτεία

Μεταφράσεις

μεσιτεία

intercession
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close