μεσολάβηση

Μεταφράσεις

μεσολάβηση

intercession (meso'lavisi)
ουσιαστικό θηλυκό
παρέμβαση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close