μεσολαβητής

Μεταφράσεις

μεσολαβητής

intermediary, mediator

μεσολαβητής

intermédiaire, médiateur
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close